UITNODIGING SHARE meets Gebiedsontwikkeling & circulaire transformatie.

Graag nodigen we u uit voor SHARE Meets op donderdag 15 maart 2018 (15.00 tot 17.00 uur). Samen werken aan de transitie naar de circulaire samenleving. Het thema is Gebiedsontwikkeling & circulaire transformatie. Ondernemers en andere belangstellenden zijn uitgenodigd. De setting is informeel en interactief met ongeveer 50 gasten. Rode draad: inspiratie en verbinding. Het SHARE netwerk benutten. Welke kansen zijn er? Wat is er nodig voor succes? Doel van SHARE Meets is nieuws en ervaringen delen. Er worden nieuwe bijzondere plekken en pioniers in Haarlemmermeer en metropoolregio Amsterdam verkend. SHARE meets is een initiatief vanuit bedrijfsleven en gemeente Haarlemmermeer om samen te werken aan een duurzame samenleving.

De bijeenkomst vindt plaats in een voor dit onderwerp bijzondere locatie: het voormalige Burgerweeshuis in Amsterdam, één van de belangrijkste naoorlogse Rijksmonumenten en sinds eind januari 2018 het nieuwe hoofdkantoor van Bouwfonds Property Development (BPD). Het Burgerweeshuis is ontworpen door architect Aldo van Eyck. Na jarenlange leegstand is het pand uniek gerestaureerd. Naast de ligging in Amsterdam nabij Schiphol en de dynamiek van de stad, was ook de verbinding met kunst en cultuur een belangrijke reden voor BPD om deze locatie te kiezen. Tijdens de herontwikkeling is veel aandacht geweest voor circulariteit en duurzaamheid.

Sneeuwbal
De setting van SHARE meets is informeel en interactief. Deelnemers gaan concreet aan de slag. Het SHARE netwerk wordt benut zodat het sneeuwbaleffect groter wordt. Samen realiseren we een circulaire economie die toekomstbestendig is, banen creëert en innovatie aanwakkert. Daarmee biedt SHARE meets niet alleen een inspirerend podium, maar ook een business platform in Haarlemmermeer en metropoolregio Amsterdam.

Bouwfonds
Bouwfonds Property Development (BPD) heeft het voormalige Burgerweeshuis (gebouwd in 1960) gerestaureerd in lijn met het gedachtengoed van architect Aldo van Eijk. Het is in januari jl. als hoofdkantoor van BPD in gebruik genomen. Tijdens de herontwikkeling was er veel aandacht voor circulariteit en duurzaamheid. Maarten Bosch (BPD) legt uit hoe voor dit pand het Energielabel A werd bereikt.

Schiphol
Schiphol Group werkt aan een schone luchtvaartsector met een gezonde werk- en leefomgeving. Daar zijn twee lange termijndoelen aan gekoppeld: Klimaat Neutraal in 2040 en Zero Waste in 2030. Specifiek voor de circulaire economie betekent dit dat alle vrijkomende reststromen zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt dan wel gerecycled. Adviesbureau Metabolic (genomineerde SHARE Award) helpt Schiphol hiermee. Inge van Baardwijk (Schiphol Real Estate) gaat in de op de uitkomsten van het rapport.

Lisserbroek Noord
Als derde onderwerp komt de wijk Lisserbroek Noord aan bod. Er is voor een circulaire visie geschreven voor deze geplande woonwijk met 1.000 woningen. BPD wil hier zo circulair en duurzaam mogelijk bouwen. Samen met C-Creators is een circulaire visie voor deze wijk ontwikkeld. Lizan Hegeman (BPD) en Wouter van Twillert (C-Creators) delen deze visie met de vraag hoe deze visie verder kan worden gebracht.

Locatie
BPD Burgerweeshuis, IJsbaanpad 1, Amsterdam-Zuid, bij het Olympisch Stadion en A10.

Aanmelden
Laat ons weten of u komt via deze link. De toegang is gratis.

Het is aan te raden snel te reageren want het aantal plaatsen is beperkt.

TERUGBLIK: SHARE meets Hergebruik Grondstoffen geslaagd! 
"Wie heeft er vanochtend zijn geitenwollen sokken aangetrokken?" vroeg wethouder John Nederstigt in zijn openingstoespraak bij SHARE Meets op 1 december. Gelach in de zaal. De wethouder: "Ik wil maar zeggen: circulair denken en doen is allang geen idealisme meer, maar een model om ook in de toekomst een boterham mee te verdienen." Hergebruik van grondstoffen was het thema van de vierde editie van SHARE Meets, dit keer te gast bij Rabobank Regio Schiphol, één van de SHARE-founders.

Lex Hendriksen, programmamanager Grondstoffen van Metropoolregio Amsterdam (MRA): "Deze regio behoort tot de economisch sterkste in Europa, maar op het gebied van duurzaamheid is nog een slag te slaan." Dit samenwerkingsverband van twee provincies, 33 gemeenten en een Vervoerregio heeft als doel de concurrentiepositie van de regio te versterken. Grondstoffenregisseur Jolein Baidenmann legde uit wat de MRA doet om grondstoffen binnen de regio te houden en te verwerken: kennis delen, randvoorwaarden creëren en streefdoelen vaststellen, maar ook bijvoorbeeld een grondstoffenatlas maken en kennis en ervaring opdoen in proefprojecten.

Begin van de productieketen
Vanuit de zaal werd het belang van het begin van de productieketen benadrukt: circulair produceren en bouwen. Veel ondernemers lopen tegen een muur van overheidsregels en de overheid slaagt er nog niet in circulair in te kopen en aan te besteden. Nederstigt haakte hierop in: "Het is ontzettend belangrijk om in de keten samen te werken. Preventie is slimmer dan dat je oplossingen moet bedenken voor een probleem. We moeten elkaar helpen om een andere weg te nemen. Daar is lef voor nodig. Ik hoor hier veel ondernemers die tegen beperkende regels aanlopen. Wij kunnen als MRA hier wat aan doen. Met 33 gemeenten in de MRA is circulair inkopen een essentiële factor in het versnellen van de circulaire transitie. Het gaat om een fors bedrag van 4 miljard jaarlijks. We kunnen verschil maken door zelf als gemeente Haarlemmermeer het goede voorbeeld te geven."

Afvalzak
In een tweede workshop vroeg ondernemer Lara van Druten de deelnemers kort te vertellen van welk bedrijf of organisatie zij waren. "Want dat zegt iets over jullie afval. Ik wil graag de inhoud van jullie afvalzakken hebben.” Van Druten won met haar nog jonge bedrijf de Waste Transformers dit jaar de SHARE Award. The Waste Transformers verwerkt organisch afval tot biogas, elektriciteit, water en meststoffen. Het bijzondere is dat ze dit lokaal doen, op de plek zelf waar het afval wordt geproduceerd, door middel van vergisters die in een zeecontainer passen. "Maar als iemand een zeecontainer niet mooi vindt op zijn terrein kunnen we ook zorgen voor een andere vormgeving." Jordy Keimes van DLL Vendor Finance vertelde vervolgens hoe zijn bedrijf samen met The Waste Transformers hiervoor een businessmodel heeft opgezet. Een klant hoeft geen grote investeringen te doen, maar kan leasen of huren.

Sierra Leone
De mini-afvalverwerkingsinstallaties zijn heel geschikt voor bijvoorbeeld bedrijventerreinen, hotels, universiteitsterreinen, luchthavens, ziekenhuizen en festivals. The Waste Transformers is een groot succes bij de Westergasfabriek in Amsterdam. Ook de Nieuwe Bijlmer Bajes, een nieuwe wijk die wordt ontwikkeld door OMA Architects, gaat straks op de groene energie van de Waste Transformers draaien. In het buitenland zijn er projecten in Zuid-Afrika, Hongkong en Sierra Leone. Dat laatste kwam op een bijzondere manier tot stand. De ceo van een afvalwerkingsbedrijf uit Sierra Leone zag op doorreis op Schiphol een poster van de Waste Transformers. Hij nam contact op en was zo enthousiast dat The Waste Transformers hier nu aan de slag gaat met op termijn tien installaties.

Ruimte in regels
In haar afronding van het officiële programma kwam Els Avontuur, directeur Bedrijven van Rabobank Regio Schiphol, terug op het belang van het slechten van belemmerende wet- en regelgeving. Zij gaf het woord aan een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, die duidelijk maakte dat bij de transitie van een lineaire naar een circulaire economie de regelgeving bijna per definitie achterloopt. Hij wees op het op programma 'Ruimte in Regels voor Groene Groei' van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Hij riep alle partijen op concrete casussen van knellende regelgeving te melden op www.ruimteinregels.nl. "Naar eigen zeggen vinden zij in 90 procent van alle gevallen een oplossing."

The Colour Kitchen
De ochtend werd afgesloten met een lunch verzorgd door The Colour Kitchen, een succesvol horeca- en cateringbedrijf dat onder het motto ‘no social waste’ mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt traint en opleidt. Bartel Geleijnse van The Colour Kitchen: "Wij geloven in de betekenis-economie." Hij haalde een uitspraak aan van Nelson Mandela: "De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in het leven van anderen."  Vanuit die filosofie geeft het bedrijf nieuwe kansen aan mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze een baan hebben omdat ze moeten opboksen tegen de ‘gemiddelde’ norm van de maatschappij. 

TERUGBLIK: SHARE meets in Lisserbroek zeer geslaagd 
“Ik zou bijna zeggen: het gas erop”, aldus John Nederstigt, wethouder Duurzaamheid, tijdens ‘SHARE meets’ vrijdag 15 september in Lisserbroek. Thema van deze bijeenkomst is de overgang naar duurzame energie. Velen in Haarlemmermeer delen met de wethouder het gevoel van urgentie. De inschrijving voor de bijenkomst was in een mum van tijd vol. “In juli liet een enorme ijsschots los op Antarctica, in Zwitserland brak deze maand de Triftgletsjer af.” Nederstigt benadrukt in zijn verhaal dat de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker en harder worden. Een massale beweging is nodig om het tij te keren. De initiatiefnemers van SHARE (bedrijven en gemeente) willen een versnelling inzetten in de transitie naar duurzame energie. Welke kansen en mogelijkheden liggen er in de polder? Hoe kunnen we die gezamenlijk oppakken? 

Lisserbroek Samen Meer
Lisserbroek is niet toevallig gekozen als locatie van de bijeenkomst. In buurthuis De Meerkoet vertelt dorpsbewoner Ed Nieuwenhuizen hoe inwoners in het project Lisserbroek Samen Meer volop bezig zijn om het dorp groener, socialer én duurzamer te maken. Lisserbroek wil zelfvoorzienend zijn op energiegebied. Een van de basisscholen heeft al zonnepanelen, die komen er ook op de daken van de tennisvereniging en de voetbalclub. De sportverenigingen stappen ook over op ledverlichting.
Bekijk hier de presentatie.

Klapper
Grootste klapper maakt Lisserbroek met de ‘zonne-energiefabriek’ op het dak van bollenbedrijf De Ree. Bovenop de loods van dit 98-jarige familiebedrijf komen maar liefst vijftienduizend zonepanelen. Niet alleen voor eigen gebruik, ook anderen kunnen stroom afnemen of investeren in de panelen. “Er ligt een goede business case aan ten grondslag”, aldus Jurgen de Ree over deze bijzondere stap. 

Besparing
Want duurzaamheid en een gezond bedrijfseconomisch belang gaan hand in hand. Na een opsomming van alles wat het bedrijf doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (véél), voegt De Ree toe: “We zijn natuurlijk wel gewoon een bedrijf. Ledverlichting levert ons een besparing op van een kwart tot een derde van het energieverbruik. De volgende stap is overschakelen op bewegingssensoren.”
Bekijk hier de presentatie.

Kansen
“Stoer”, zo typeerde intussen Pieter van der Ploeg van netwerkbedrijf Alliander de ambities van Haarlemmermeer om niet alleen energieneutraal, maar zelfs energieleverend te worden. “Om net zoveel energie op te wekken als de polder nu gebruikt zou je al negenhonderd windmolens neer moeten zetten.” Omdat er weinig industrie is in Haarlemmermeer, liggen de beste kansen volgens Van der Ploeg in energiebesparing en -opwekking in de gebouwen: woningen en kantoren. “Bouw energieneutraal. Zoek mogelijkheden om restwarmte van bijvoorbeeld datacenters te gebruiken voor verwarming van woningen.”
Bekijk hier de presentatie.

Tegenstroom
Ontwikkelaars in de zaal weten dat er onder kopers enorme belangstelling is voor ‘nul op de meter-woningen’. Andrea de Graaf van Tegenstroom, het eigen energiebedrijf van de gemeente, vertelt over een project dat is uitgevoerd samen met woningcorporatie Ymere. Huurders van vierduizend woningen kregen het aanbod om zonnepanelen op hun dak aan te laten brengen. Elfhonderd van hen gingen hierop in: in totaal zijn negenduizend zonnepanelen aangebracht. “Een situatie waarbij iedereen wint. En die ons doel, om lokaal zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, dichterbij brengt.”
Bekijk hier de presentatie.

Energieke Regio
Op de vraag of een dergelijk project ook niet mogelijk is voor bedrijven, vertelt Arjanne Lagendijk dat NMCX, Centrum voor Duurzaamheid, hiermee onlangs is gestart: “Energieke Regio Haarlemmermeer helpt bedrijven en organisaties met het verduurzamen van hun gebouwen.” Gespreksleider Alex Tuinstra van de gemeente roept tot slot iedereen in de zaal die zich samen met de gemeente verder willen inzetten voor de duurzame energietransitie zijn naam achter te laten. 

Zo lekker is de polder
Na afloop van het ‘officiële deel’ wordt er druk nagepraat bij een overheerlijke pure ‘polderlunch’. Waarbij alles - het brood, de jam, honing, kaas, boter, melk, pompoensoep, aardappelsalade, appels, tomaten, komkommers en nog veel meer - afkomstig is van en bereid in Haarlemmermeer. Zò lekker kan de polder zijn.

TERUGBLIK: Levendige SHARE 2017 in Sugar City
SHARE wérkt, zo bleek weer tijdens het SHARE congres van 29 mei in Sugar City. Schiphol-topman André van den Berg vertelde dat de luchthaven voor zijn schilderwerk in zee is gegaan met duurzame verffabriek Rigo, winnaar van de SHARE Award in 2015. “Die heb ik bij SHARE ontmoet.” Ook tijdens SHARE 2017 konden ondernemers en organisaties volop kennis nemen van vernieuwende, duurzame initiatieven.

Bouwondernemingen, een mediabedrijf, een winkeliersvereniging, een mobiliteitsonderneming, een meubelmaker, landbouwers en veel anderen presenteerden hun innovatieve ideeën tijdens het SHARE congres. “U bent hier vanmiddag om deze mooie initiatieven verder te helpen. Wat kunt u bijdragen? Stel uw netwerk open”, moedigde moderator Rens de Jong de zaal aan. Hij schatte dat er tweehonderd man aanwezig was, met ieder gemiddeld vijfhonderd LinkedIn-contacten. “Er zullen wat dubbelingen zijn, maar dat is een netwerk van zo’n honderdduizend!”

Gek genoeg
Samen een circulaire economie realiseren die toekomstbestendig is, banen creëert en innovatie aanwakkert, daar draait het om bij SHARE. Vernieuwing gaat niet vanzelf. Het vraagt om een onbevangenheid en kinderlijk enthousiasme die zich niet laten inperken door regels en beren op de weg, aldus wethouder Adam Elzakalai (Economische zaken en luchthavenzaken) in zijn welkomstwoord. “Wij hebben ondernemers nodig die hun nek durven uitsteken.” Hij citeerde een bekende uitspraak van Steve Jobs: ‘De mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn degenen die het doen.’ 

Slurf
‘Airport City Haarlemmermeer’ was het thema dat als rode draad door de middag was verweven. Elzakalai benadrukte dat de gemeente en de luchthaven in een symbiose met elkaar samenleven. “Wij zijn al meer dan honderd jaar goede buren. Ik barbecue liever met mijn buurman dan dat ik ruzie met hem maak over de geluidsinstallatie.” Gemeente en Schiphol moeten samen optrekken voor een economisch sterke en leefbare regio. Ter plekke nodigde de wethouder André van den Berg van Schiphol uit om samen op de spottersplek langs de A5 een schuilplek te maken van een oude vliegtuigslurf.

'Ons loket staat open'
Schiphol heeft de ambitie om een van de duurzaamste luchthavens van de wereld te zijn, hield Van den Berg de zaal voor. Hij gaf voorbeelden van wat er op dat vlak al gebeurt, zoals circulair ontworpen bagagebanden, mestkorrels die worden gewonnen uit afvalwater van vliegtuigen, duurzame verlichting en gebruik van biologische verf. “Maar wij kunnen niet alles zelf. Schiphol is groot, maar niet per se in het omgaan met circulariteit. Help ons daarbij, ons loket staat open.” Een ondernemer uit de zaal die biobased betonproducten maakt, sprong direct op de uitnodiging in en ter plekke werden kaartjes uitgewisseld. 

Duurzame relatie
“Zolang duurzaamheid een kostenpost is, zal het altijd onder druk staan”, stelde Age Vermeer, van bouwbedrijf Dura Vermeer. “Om tot echte duurzame oplossingen te komen moeten we op een andere manier gaan samenwerken.” Ook Vermeer had het over ‘symbiose’. “Het is niet meer van deze tijd dat de overheid de opdracht geeft en dat wij als bouwers die uitvoeren. Overheid en bouwers moeten meerjarencontracten met elkaar sluiten en samenwerken in een traject waarbij elke partij waarde toevoegt. Alleen zo ontstaat ruimte voor innovatie. Een duurzame relatie is het uitgangspunt, duurzaamheid het resultaat.”

SHARE Award
Wethouder John Nederstigt (Duurzame economische ontwikkeling) mocht tot slot de SHARE Award 2017 uitreiken aan The Waste Transformers. Dit jonge Hoofddorpse bedrijf wekt groene energie op met kleinschalige afvalwerkingsinstallaties die overal kunnen worden geplaatst. De andere genomineerden waren De Circulaire Weg, Metabolic en Biobound. 

Sugar City
SHARE is een initiatief van bedrijfsleven en de gemeente om de transitie naar de circulaire samenleving te versnellen. Heel toepasselijk werd SHARE 2017 gehouden in Sugar City in Halfweg. Niet alleen is Halfweg vanaf 2019 onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer, Sugar City is ook een goed voorbeeld van transformatie van bestaand vastgoed. De oude suikerfabriek is nu een evenementenlocatie en er zijn bedrijven gevestigd. Het project is nog in ontwikkeling. Er zijn plannen voor onder meer winkels, een horecaboulevard en een hotel.